Gregório José 30 de Outubro de 2021
Gonzaga Mota 29 de Outubro de 2021
Luiz Carlos Amorim 29 de Outubro de 2021
Mauro Benevides 28 de Outubro de 2021
Daniela Yuri Uchino 27 de Outubro de 2021
J. S. dos Santos 27 de Outubro de 2021
Cátia Sturari 26 de Outubro de 2021
Rodrigo Coifman 25 de Outubro de 2021