Burger King inaugura nova unidade no North Shopping Sobral

Unidade é a primeira da marca na cidade do Norte do Estado